Nanjing Qian Se Company Ltd.
Add: 53-7 Qing Liang Men Street ,Nanjing ,China
Tel:
86-25-86609005  
Fax:
86-25-86609146
E-Mail: contact@njqianse.com.cn 
Contact:
Mr.Xie Jin Ping
Copright © 2008 Nanjing Qian Se Company Ltd.
Add:53-7 Qing Liang Men Street ,Nanjing ,China
Tel:86-25-86609005  Fax:86-25-86609146
E-Mail:contact@njqianse.com.cn  Contact:Mr.Xie Jin Ping